Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

12 fotek, 21.7.2013, 210 zobrazení, 38 komentářů | krajina, lidé, ostatní, vesnice
Dzierżkowice (Opolské vojvodství, Głubczycki powiat, gmina Branice) se nacházejí ne levém břehu řeky Opavy, jež zde tvoří státní hranici s Českou republikou, přes řeku sousedí s opavskou místní částí Držkovice. Původní ves "Drzkovice" je uváděna již v r.1431, v r.1742 byla vesnice rozdělena mezi Rakousko a Prusko. České Držkovice mají své samostatné album:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/OPAVA_-_mistopis_Drzkovice
Fotky v albumu jsou průběžně doplňovány a měněny.
27 fotek, 21.7.2013, 313 zobrazení, 70 komentářů | krajina, lidé, města, ostatní, vesnice
Držkovice jsou malou vsí na s-záp.okraji města Opavy, na pravém břehu řeky Opavy, jež zde tvoří státní hranici s Polskem. Ves byla v r.1964 připojena k Vávrovicím a společně s nimi je od r.1976 součástí města Opavy - městské části Opava-Vávrovice. Ves "Drzkovice" je uváděna již v r.1431, v r.1742 byla původní vesnice rozdělena mezi Rakousko a Prusko, takže dodnes je na polské straně řeky Opavy ves obdobného názvu Dzierzkowice, viz samostatné album:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/SLEZSKO_pl_-_mistopis_DZIER_KOWICE
Fotky v albumu jsou průběžně doplňovány a měněny.
26 fotek, leden 2000 až listopad 2014, 249 zobrazení, 50 komentářů | architektura, kultura, města, ostatní
Lidická ulice se nachází v Opavě-Předměstí. Na východním začátku ulice stojí bývalý evangelický kostel, dnes je užíván jako Státní okresní archiv (SOkA Opava), archiv je předmětem samostatného alba:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/OPAVA_-_mistopis_Statni_okresni_archiv_v_Opave./
Stačí kliknout na odkaz.
Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými, album je průběžně doplňováno.
38 fotek, červenec 2013 až březen 2015, 193 zobrazení, 70 komentářů | architektura, kultura, města, ostatní, příroda
Jaselská ulice odbočuje z Krnovské a končí až u řeky Opavy.
Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými, album je průběžně doplňováno.
106 fotek, červenec 2010 až květen 2015, 489 zobrazení, 46 komentářů | koníčky, krajina, ostatní, příroda
Různé cvaky kvetoucích keřů a stromů.
Následují další alba: Kvítka zahradní, Kvítka polní, lesní a luční, Kvítka domácí, Kvítka domácí-kaktusy, Kvítka skalniček.
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_zahradni
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_polni,_lesni_a_lucni#
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_domaci
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_domaci-kaktusy
Všechna alba jsou průběžně doplňována, měněna a "vylepšována".
116 fotek, červenec 2011 až červen 2015, 609 zobrazení, 67 komentářů | krajina, ostatní, příroda
Různé cvaky květinek z lesa, pole, ale i z města.
Následují další alba: Kvítka zahradní, Kvítka keřů s tromů, Kvítka domácí, Kvítka domácí-kaktusy, Kvítka skalniček.
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_zahradni
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_keru_a_stromu
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_domaci
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kvitka_domaci-kaktusy
Všechna alba jsou průběžně doplňována, měněna a "vylepšována".
31 fotek, červen 2013 až červenec 2015, 237 zobrazení, 54 komentářů | architektura, města, ostatní
Ulice Mezi Trhy je v centru města. Je to krátká spojka mezi Horním a Dolním náměstím.
Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými, album je průběžně doplňováno.
46 fotek, březen 2013 až listopad 2014, 204 zobrazení, 113 komentářů | architektura, krajina, města, ostatní, příroda
Hradecká ulice je výpadovkou na Hradec nad Moravicí, dále na Fulnek, začíná poblíž centra města a za městem v polích se mění na hradeckou silnici.
Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými, album je průběžně doplňováno.
60 fotek, duben 2009 až září 2015, 227 zobrazení, 108 komentářů | architektura, dokumenty, lidé, města, ostatní
Těšínská ulice je nepříliš vzhledná, široká a dlouhá ulice, výpadovka na Ostravu. Nacházejí se na ní obchodní centra Silesia (Tesco), Globus a různá další, strojírenské továrny, řadová zástavba.
Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými, album je průběžně doplňováno.
41 fotek, srpen 2009 až duben 2015, 435 zobrazení, 118 komentářů | architektura, krajina, ostatní, příroda, vesnice
Původní tvrz, připomínaná v r.1320, byla v 16.stol. přebudována na renesanční zámek. V letech 1816-1822 byl zámek klasicistně přestavěn, v letech 1880-1903 byla provedena romantická přestavba zadní části zámku a přistavěna novogotická věž. Po zestátnění zámku v r.1947 byl v něm internát a byty, v letech 1979-1984 byl zámek opraven a restaurován a zpřístupněn veřejnosti, úpravy celého zámeckého areálu probíhají dodnes.
Součástí zámku je rozlehlý zámecký park anglického stylu a další budovy. Park byl založen při přestavbě zámku v letech 1816-22.
Album je průběžně doplňováno novými fotkami.
Obec Raduň je předmětem samostatného alba, viz:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/SLEZSKO_cz_-_mistopis_RADUN%2C_obec/
Stačí kliknout na odkaz.
30 fotek, červenec 2013 až duben 2015, 418 zobrazení, 41 komentářů | architektura, krajina, ostatní, příroda, vesnice
Obec Raduň (něm.Radun) se nachází při jihovýchodním okraji města Opavy, na potoce Raduňka, má asi 1.000 obyvatel. Ves připomínána již v r.1320 (Fridrich z Raduně).
Album je průběžně doplňováno novými fotkami.
Nejvýznamnější památka obce zámek a zámecký park jsou předmětem mého samostatného alba viz:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/SLEZSKO_cz_-_mistopis_RADUN%2C_zamek_a_zamecky_park/
49 fotek, srpen 2011 až říjen 2014, 458 zobrazení, 109 komentářů | architektura, krajina, ostatní, příroda, vesnice
Obec Vršovice (něm.Wrschowitz) se nachází při jihovýchodním okraji města Opavy, má asi 500 obyvatel. Ves je připomínána již v r.1288 (Slavibor z Vršovic).
Album je průběžně doplňováno novými fotkami.
16 fotek, duben 2010 až červenec 2013, 207 zobrazení, 61 komentářů | architektura, krajina, ostatní, příroda, vesnice
Obec Chvalíkovice se nachází při jižním okraji města Opavy a při východním okraji města Hradce nad Moravicí, má asi 700 obyvatel. Ves byla připomínána již v r.1445. V letech 1976-1991 byly Chvalíkovice součástí města Opavy.
Album je průběžně doplňováno novými fotkami.
82 fotek, 6.7.2013, 463 zobrazení, 186 komentářů | architektura, dokumenty, města, ostatní, vesnice
Městská část - Malé Hoštice (něm.Klein Hochschütz) se nachází na východním okraji Opavy, na Prajzské (za vodou). Ves připomínána již ve 13.stol., v letech 1742-1920 byla součástí Pruska, v letech 1938-45 Německa. Od r.1970 je součástí města Opavy. Malé Hoštice mají necelé 2.000 obyvatel.
Album je průběžně doplňováno novými fotkami.
51 fotek, červenec 2013 až listopad 2014, 393 zobrazení, 39 komentářů | architektura, dokumenty, krajina, města, ostatní
Kylešovice jsou městskou částí Opavy, původní osada připomínána již v r.1347, k Opavě byla připojena v r.1939.
Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými...
Kylešovice mají celkem čtyři alba: 1.) Kylešovice, 2.) Kylešovice-Bílovecká ulice, 3.) Kylešovice-Hlavní ulice,
4.) Kylešovice-řeka Moravice.
Odkazy na další alba Kylešovic:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/OPAVA_-_mistopis_Kylesovice%2C_Bilovecka_ulice/
http://mols1950.rajce.idnes.cz/OPAVA_-_mistopis_Kylesovice%2C_Hlavni_ulice/
http://mols1950.rajce.idnes.cz/OPAVA_-_mistopis_Kylesovice%2C_reka_Moravice/
85 fotek, červen 2011 až září 2014, 474 zobrazení, 84 komentářů | kultura, lidé, oslavy, ostatní, zábava
Po albumu Kultura na Dolním náměstí viz odkaz: http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kultura_na_Dolnim_namesti_v_Opave
přináším toto album, protože na Horním náměstí se též občas dějí věci.... Album je postupně doplňováno.
Podobná alba:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kultura_a_slavnosti_na_Dolnim_namesti_v_Opave
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Kultura_a_slavnosti_v_Mestskych_sadech_v_Opave
65 fotek, září 2012 až září 2015, 253 zobrazení, 126 komentářů | architektura, dokumenty, města, ostatní
album pro potěchu přátel Opavy, starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými.....
Tato ulice mnoho krásy nepobrala, v poslední době se však její vzhled mění k lepšímu. Areály tržnice a pivovaru byly zbořeny, na místě tržnice dnes není nic, na místě pivovaru je obchodní centrum Breda, viz odkaz:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/OPAVA_-_mistopis_Breda_a_Weinstein
stačí na něj kliknout.
28 fotek, duben 2013 až listopad 2015, 296 zobrazení, 81 komentářů | architektura, dokumenty, města, ostatní
album pro potěchu přátel Opavy, starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými.....
Ulice je krátkou spojkou mezi Horním náměstím a náměstím republiky, kdysi zde skutečně stávala Jaktařská brána, zrušená v r.1821.
88 fotek, duben 2013 až říjen 2015, 842 zobrazení, 119 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Album pro potěchu přátel Opavy a železnice, starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými.
Stanice Opava-východ je koncovým nádražím (podobně jako např. Masarykovo nádraží v Praze), to znamená že z nádraží se vyjíždí jedním směrem (úvrať).
Budova nádraží je z r.1851, arch.Ernest Ehrenhaus, původně bylo postaveno na odbočce Severní dráhy císaře Ferdinanda. V nedávné době bylo nádraží rekonstruováno a zvítězilo v anketě, pořádané sdružením Asociace Entente Florale CZ, o nejkrásnější nádraží roku 2012.
Ostatní opavské železniční fotky mám v níže uvedených abumech, stačí kliknout na odkaz:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Opavske_zeleznice_1
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Opavske_zeleznice_3_-_nadrazi_Opava-zapad
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Opava_zeleznicni
139 fotek, duben 2013 až červenec 2015, 260 zobrazení, 71 komentářů | architektura, dokumenty, kultura, města, ostatní
album pro potěchu přátel Opavy, starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými.....
Volně stojící sochy lze najít v mém albumu:
http://mols1950.rajce.idnes.cz/Opavske_sochy_a_plastiky_-_volne_stojici
Stačí kliknout na odkaz.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter